تلگرام آنلاین ایستا شما کاربر و یا مشتری محترم برای سوال و پرسش به صورت آنلاین با کلیک و یا لمس آیکون تلگرام با واحد فروش و پشتیبانی ارتباط بر قرار می نمایید.

غلاف قالب تونلیدر قالب تونلی از بلت 22 استفاده می شود که به جای میان بلت های آب بندی از غلاف قالب تونلی استفاده می شود