تلگرام آنلاین ایستا شما کاربر و یا مشتری محترم برای سوال و پرسش به صورت آنلاین با کلیک و یا لمس آیکون تلگرام با واحد فروش و پشتیبانی ارتباط بر قرار می نمایید.

اسپیسر ماکساسپیسر ماکس در دال ، پوتر و تیر مورد استفاده قرار می گیرد و برای میلگردهای 8 الی 18 طراحی شده است و در سازه های متوسط مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از این محصول در فنواسیون پیشنهاد نمی شود
.