تلگرام آنلاین ایستا شما کاربر و یا مشتری محترم برای سوال و پرسش به صورت آنلاین با کلیک و یا لمس آیکون تلگرام با واحد فروش و پشتیبانی ارتباط بر قرار می نمایید.

اسپیسر لولهاسپیسر لوله رای عبور لوله و یا کابل های مخابراتی در چند طبقه و به صورت منظم مورد استفاده قرار می گیرد . اسپیسر لوله به صورت کفی و رویه تولید می شود و نحوه طراحی به این صورت است که یک کفی در روی زمین قرار می گیرد و قطعه رویه که به صورت دو یو رو هم می باشد امکان نصب رویه های بعدی را به پمانکار برای ایجاد چند طبقه روی هم می دهد
.